ನನ್ನಾಕೆಗೆ
ನಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ
ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ
ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ
ನನಗೆ ಪಾಕೆಟ್‌ನಲಿ ಸಿಗರೇಟಿಲ್ಲ
ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಬೀರಿಲ್ಲ
ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)