ಅಲೆ
ನನ್ನ ಆದರ್ಶ.
ಎದ್ದು ಬೀಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ
ಬಿದ್ದರೂ ಏಳುವುದಕ್ಕೆ
*****

Latest posts by ವೃಷಭೇಂದ್ರಾಚಾರ್‍ ಅರ್ಕಸಾಲಿ (see all)