ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ
ಅಕ್ರಮಗಳ ಮುದ್ರಣ ತಪ್ಪುಗಳಿರುವ
ಈ ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ
ಅಂದವಾದ ಗೆಟಪ್ ’ಬೂಜುವಾ’
*****

Latest posts by ವೃಷಭೇಂದ್ರಾಚಾರ್‍ ಅರ್ಕಸಾಲಿ (see all)