ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಜೀವಿಗಳು

ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಜೀವಿಗಳು

ಕತ್ತಲಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚಿಮ್ಮಿಸಿ ಹಾರುವ ಮಿಣುಕು ಹುಳುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಅವು ಚೆಲ್ಲುವ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಯನ್ನು ಕಮಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಮಿಣುಕು ಹುಳುಗಳಂತೆ ಬೆಳಕು ಚಿಮ್ಮಿಸುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜೀವಿಗಳು ಈ ಭೂಮಂಡಲದ ಮೆಲಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಜೀವಿಗಳು ಬೆಳಕು ಚಿಮ್ಮು ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಜೈವಿಕ ದೀಪ್ತಿ (ಬಯೋಲುಮಿನಿಸೆನ್ಸ್) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಹಡಗು ಹಾಯುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಮಿಂಚುವುದನ್ನು ಸಮುದ್ರಯಾನಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್‍ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೀಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿರು ಶೇಖರಿಸಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಕಂಡ. ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳ ನಂತರ ಮಿಂಚುವಿಕೆಯು ಮಾಯವಾಯಿತು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಯ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೋಭೆಯುಂಟಾದಾಗ ದೀಪ್ತ ಜೀವಿಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಸ್ಪುರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಡಗು ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಸಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪಾಚಿ, ಅಣಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹೇರಳವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅತಿಸರಳ ಜೀವಿಗಳಾದ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೀನುಗಳ ವರೆಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಉಚ್ಚ ಕಶೇರುಕಗಳಾದ ಉಭಯ ಜೀವಿ, ಸರಿಸೃಪ, ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕುಚೆಲ್ಲುವ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ಇಡೀ ದೇಹದಿಂದ ಬೆಳಕು ಸೂಸುತ್ತವೆ. ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳಂತಹ ತುಸು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಬೆಳಕು ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಅಣಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹದಿಂದ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಛತ್ರಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಪದರಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಬೆಳಕು ಸೂಸುತ್ತವೆ.

ದೀಪ್ತ ಶೀಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲಿಂದ್ರಗಳು ಸದಾ ಬೆಳಕು ಸೂಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವು ಉತ್ತೇಜನಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕು ಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತವೆ.

ಬಣ್ಣಗಳು: ದೀಪ ಶೀಲ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದೊಂದೂ ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸೂಸುತ್ತವೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೀಲಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಬಣ್ಣವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಮಿಣುಕು ಹುಳುಗಳ ಬೆಳಕು ಹಳದಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಹಸಿರು. ದ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಜೀರುಂಡೆ ಮತ್ತು ಸಾಗರದ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಮೀನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು ಚಿಮ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಸಿಗುವ ‘ರೇಲ್ರೋಡ್ ವರ್‍ಮ್’ ಹಳದಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು- ಎರಡು ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ೫ ಸೆ. ಮಿ. ಉದ್ದವಿರುವ ಈ ಹುಳದ ತಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡುಗೆಂಪು ದೀಪ್ತ ಶೀಲ ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಎಂಟು ವಲಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅದರ ಉದರದ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಹಳದಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಉದರದ ಬೆಳಕು ರೈಲಿನ ಕಿಟಕಿಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ತಲೆಯ ಭಾಗದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ರೈಲು ಇಂಜಿನ್ ನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹುಳುವು ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ತೆವಳುತ್ತ ಸಾಗಿದಂತೆ ಪುಟ್ಟ ದೀಪ್ತ ರೈಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಜೀವಿಗಳು ಹೊರಚೆಲ್ಲುವ ಬಣ್ಣವು ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಈ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂದರೆ 0.001 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆ ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೈವಿಕ ದೀಪ್ತಿಯನ್ನು ‘ತಂಪು ದೀಪ’ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಶೈತ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟರೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅದರಿಂದ ನೀಲಿಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮಾಂಸ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ಸೂಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸದಾ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೆಳಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೀನು ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಂದ ಬಚಾವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಮೀನಿನಿಂದ ಆಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಜೀವಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಹಜೀವನದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ
ಶಿಲಿಂದ್ರಗಳು ಬೆಳಕು ಸೂಸುವುದನ್ನು೧೬೭೭ ರಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದವನು ರಾಬರ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ರೀಮುರ್‍ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಲಂಜನಿ, ಜೆಲ್ಲಿ ಮೀನು ಬೆಳಕು ಹೊಮ್ಮಿಸುವ ದನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು. ಶಿಲಿಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಜೈವಿಕ ದೀಪ್ತಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ರಾಬರ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ನೀರು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ರೀಮುರ್‍ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಲಂಜನಿ ೧೭೯೪ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಜೈವಿಕ ದೀಪ್ತಿಯ ರಸಾಯನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದವರಲ್ಲಿ ರಫೆಲ್ ಡುಬೋಸ್ (೧೮೮೭) ಪ್ರಮುಖನಾದವನು. ಅವನು ಬೆಳಕುಚೆಲ್ಲುವ ಮೃದ್ವಂಗಿ ‘ಪೋಲಸ್ ಡಾಕ್ಟೈಲಸ್’ ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಮೃದ್ವಂಗಿ ಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಅರೆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಒಂದು ‘ಲುಸಿಫರೇಸ್’ ಎಂಬ ಎನ್‌ಜೈಮು; ಮತ್ತೊಂದು ‘ಲುಸಿಫೆರಿನ್’. ಲುಸಿಫೆರಿನ್ ಎಂದರೆ ‘ಬೆಳಕು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು’ ಎಂದರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಲುಸಿಫರೇಸ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಲುಸಿಫೆರಿನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೊಡನೆ ಬೆರೆತಾಗ, ಬೆಳಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೀಪ್ತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಮಿಂಚುಹುಳು ಮತ್ತು ಸಿಪ್ರಿಡಿನಾಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಲ್ಲಿನ ಲುಸಿಫೆರಿನ್ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಬನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ. ಅದು ಅಪಕರ್ಷಿತ ಫ್ಲ್ಯಾವಿನ್ ಮೋನೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಲುಸಿಫರೇಸ್ ದ್ರಾವಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಲುಸಿಫರೇಸ್ ಘಟಕ ಇರುವವರೆಗೆ ಅದು ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ದಿಂದ ಉಳಿಯುವ ಉತ್ಪನ್ನವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಆಕರ್ಷಿತ ಡೈಫಾಸ್ಫೋಟೈರಿಡಿನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಲುಸಿಫೆರಿನ್ ಮತ್ತೆ ರೂಪ ತಾಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಒಂದಾದನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ನಡೆದು ಬೆಳಕು ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮಿಂಚು ಹುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚಿಮ್ಮಲು ಲುಸಿಫೆರಿನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಲುಸಿಫರೇಸ್, ಎಟಿಪಿ (ಅಡಿನೊಸಿನ್ ಟ್ರೈ ಫಾಸ್ಪೇಟ್) ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಷಿಯಂ ಅಯಾನುಗಳು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳನ್ನೂ ಪ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳಕು ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಘಟಕಾಂಶ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚಿಮ್ಮುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸುವುದು ಬಹುಪಾಲು ಸಿಪ್ರಿಡಿನಾದಿಂದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲುಸಿಫೆರಿನ್ ಮತ್ತು ಲುಸಿಫರೇಸ್ ಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಿಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಯ ಬಾಯಿಯ ಹತ್ತಿರದ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲೆತಾಗ ದೀಪ್ತಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ! ಅದರಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ಭ್ರಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ
ಜೀವಿಗಳು ಜೈವಿಕ ದೀಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೂರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ: ಭಕ್ಷಣೆಗೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು, ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡಿಸಲು. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಮಹಾಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಫೋಟೋ ಬ್ಲಾಫರನ್ ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಡೆಯ ತೇಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚಿಮ್ಮಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ ಸದಾ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ‘ಫೋಟೋ ಬ್ಲಾಪರಾನ್’ ಎಂದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಬೆಳಕಿನ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳು’ ಎಂದರ್ಥ!). ಈ ತೇಪೆಯು ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಪೊರೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತೇಪೆಯ ಮೇಲೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳಕು ಹೊರಸೂಸುದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲದು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದಿಬ್ಬದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಸಂಖ್ಯ ಮೀನುಗಳ ಸಮಷ್ಟಿಯು ದೀಪ್ತ ಸೆಲೆಯ ಸೆಳೆತದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಆಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಗಂಡು- ಹೆಣ್ಣು ಮೀನುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೀನನ್ನು ವೈರಿಯು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿ ಈಜುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಬೆಳಕು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಆರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನ ಹಲವು ಗವಿಗಳ ಚಾವಣಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಮಿಂಚು ಹುಳುಗಳು ಆವರಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ದೀಪ್ತ ಶ್ರೀಲ ದಾರಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಂಟು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಒಸರುತ್ತವೆ. ಉಜ್ವಲವಾದ ದೀಪ್ತಿ ಯಿಂದ ಕೀಟಗಳು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಇರುಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಮಿಂಚು ಹುಳುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಾ ರಂತೆ.

ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಿಂಚು ಹುಳುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರಂತೆ. ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಈ ಮಿಂಚು ಹುಳುಗಳು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುವಂತೆ!

ಮಿಂಚು ಹುಳುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದ ಲಾಂದ್ರವನ್ನು ಹಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ‘ಜೀನ್’ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆಯಾದಾಗ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವಂತಾದರೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬರ ಉಣಿಸುವ ಕಾಲ ಬರಬಹುದು!
*****

Leave a Reply

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Kannada and English

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ?
Next post ಇರು ನೀನು ಇಲ್ಲದಿರು ನೀನು

ಸಣ್ಣ ಕತೆ

 • ಕಲಾವಿದ

  "ನನಗದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬೇಕಿಲ್ಲ! ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಗೋಳು ಹುಯ್ಯುತ್ತೀಯಮ್ಮಾ?" "ಹೀಗೇ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿರುವೆ, ಮಗು?" "ಇಷ್ಟು ದಿನವಿರಲಿಲ್ಲವೇನಮ್ಮ-ಇನ್ನು ಮೇಲೆಯೂ ಹಾಗೆಯೇ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ… Read more…

 • ಆಮಿಷ

  ರಮಾ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನೊರಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. ದುಃಖವೇ ಮೂರ್ತಿವೆತ್ತಂತೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕೋಲಾಹಲ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕಣ್ಣುಗಳು ಆಳಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದವು. ದೇಹದ ಅಣು ಅಣುವೂ ನೋವಿನಿಂದ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. "ತಾನೇಕೆ ದುಡುಕಿಬಿಟ್ಟೆ?… Read more…

 • ಹಳ್ಳಿ…

  ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣದ ಕಾರು, ವೇಗವಾಗಿ... ಅತಿವೇಗವಾಗಿ, ಓಡುತ್ತಿತ್ತು. ರೆವ್ರೊಲೆ ಆವಿಯೊಯು-ವಾ-ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಮಾದ್ರಿಯ ಹೊರ, ಒಳಗೆ, ಬಲು ವಿಶಿಷ್ಠ, ವಿನೂತನ, ವಿನ್ಯಾಸದ, ಎಬಿ‌ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾರೆಂದರೆ ಕೇಳಬೇಕೆ?… Read more…

 • ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿತ್ತು

  ಆ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಾಗಿಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಕ್ಕಿರುವುದು! ನನ್ನ ಓದುವ ಕೋಣೆಯ ಕಿಡಿಕೆಯೊಳಗಿಂದ ಆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಕಾಣುವುದು. ನಾನು ಕಿಡಿಕೆಯೊಳಗಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅತ್ತ ಕಡೆ… Read more…

 • ರಾಮಿ

  ‘ಸಲಾಮ್ರಿ’ ರೈಲಿನ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ. ವೆಂಕಟೇಶನು ಒಂದೇಸವನೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಯ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ‘ಸಲಾಮ್ರೀಽ ಏಕ ಪೈಸಾ.’ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಒದರಿದಳು. ಟಾಂಗಾದ ತುದಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು ಓಡ… Read more…