ಅಲಿ ಸೂತ್ತರದಾಟಾ

ಅಲಿ ಸೂತ್ತರದಾಟಾ ಐಸುದದಿ
ಅಲಾವಿ ಬಲುದಾಟಾ                         ||ಪ||

ಕಲಿಯೊಳಗ ಹೆಚ್ಚಾದಿತು ಕರ್ಮವು
ಕೊಲಿಯುಕ್ಕಿ ಬರಬರಿತು ಭೂಮಿಗೆ
ದುಷ್ಕಾಳದ ಮಾಟ ಐಸುರದಿ
ಅಲಾವಿ ಬಲುದಾಟಾ                       ||ಅ.ಪ.||

ನೊಂದಿತು ಬಹುಮಂದಿ
ಗಂಜಿ ಕುಡಿ ಕುಡಿದು ಹೋದರು ಕುಂದಿ
ಮಂದಿ ಕೆಡಸಿ ಹನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಹೆಯೊಳು
ಹೆಂಡರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾರಿಕೊಂಡು ಒಳೆ
ದಂಡಿನ ಪಡಿಪಾಟಾ ಐಸುರದಿ
ಅಲಾವಿ ಬಲುದಾಟ                          ||೧||

ಮಲ್ಲಾಡ ಹಳವದೊಳಗೆ
ಕೂಳಿಲ್ಲದೆ ತಿಂದಾರೋ ಕೊಬ್ಬಟ್ಟ
ತಾಳಿ ಹರಿದು ಬಡಕೊಂಡು ಗಳಿಸಿದವ
ತಾಳಿಬಳ್ಳಿ ಪಡಿಜೋಳಕ ಸಾಲದೆ
ಕೂಳಿನ ಮೊಬ್ಬಾಟ ಐಸುರದಿ
ಅಲಾವಿ ಬಲುದಾಟ                       ||೨||

ಬಹಳ ತಿಳಿಯದರವು
ರಮಲ ರಟ ಕಾಲಜ್ಞಾನದ ಕುರುಹು
ಮೂಲ ತಿಳಿದು ಉಸುರಿದನು ರಿವಾಯತ
ಭೂಮಿಪ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನು ತಾನು
ಹೇಳಿದ ಘಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾ ಐಸುರದಿ
ಅಲಾವಿ ಬಲುದಾಟ                          ||೩||

*****

ಕೀಲಿಕರಣ : ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ

Leave a Reply

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Kannada and English

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿತ್ತು!!
Next post ದಲಿತರು ಸಾಬ್ರು ಹಿಂದುಳಿದೋರ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಪ್ಪೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು

ಸಣ್ಣ ಕತೆ