ಯಾರು ಬರೆದರೇನು ಚುಟುಕು
ಚಪ್ಪರಿಸಿದಂತೆ ಜೀನಿನ ಗುಟುಕು
ಅಪಾರ ಅನುಭವದ ರಸಪಾಕ
ಸವಿದರಷ್ಟೇ ಕಾಣುವ ವಿನೂತನ ಲೋಕ
*****