ಯಾರು ಬರೆದರೇನು ಚುಟುಕು
ಚಪ್ಪರಿಸಿದಂತೆ ಜೀನಿನ ಗುಟುಕು
ಅಪಾರ ಅನುಭವದ ರಸಪಾಕ
ಸವಿದರಷ್ಟೇ ಕಾಣುವ ವಿನೂತನ ಲೋಕ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)