ಮಾರ್ಬಲ್ ಹುಡುಗರ ಹುಡುಗಾಟ
ಹುಡುಗಿಯರ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ನಗು ತುಂಟಾಟ
ವೆನಿಸ್ಸಿನ ನೀರಿನಲೆಯೊಳಗೆ ತುಂಬಿ
ವೈನ್ ಕುಡಿದ ಬೋಟಿನಲುಗಾಟ
ವರ್ತಕರಂತೆ ಮುಂದಿನೂರಿಗೆ,
ಕಣ್ಣರೆಪ್ಪೆಯೊಳಗೆ ಚಂದ್ರ ತುಂಬಿ
ನರಳಾಟ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಬ್ದಕೆ ಇಲ್ಲಿ
ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ತೆಪ್ಪಗೆ-
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)