ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟುವ (ಹುಟ್ಟಲು) ಸಾವಯವಕ್ಕೆಷ್ಟು ಕಾಲ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯೆಂದರದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಣಾ ಸಂತೆಯೊಳಂತೆ ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವುದಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಸಾನುರಾಗದಿ ಸಸ್ಯ ಸಂಚಯ ಕಳಿತೊಂದಿಂಚು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಾಗೆ ಸಹಸ್ರ ಮಾನವೆ ಬೇಕಿಂತೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿಕೆ ಸರಸ ಸಮರ ಸಮರಸದ ಸ್ವಾನುಭವ ಸಾವಯವ -...

ಪರಮ ಪರಮಾನಂದ ಪರಿಮಳ

ಪರಮ ಪರಮಾನಂದ ಪರಿಮಳ ಲಕ್ಷ ಪಕ್ಷಿಯ ನಗಿಸಿದೆ ಅಂತರಂಗದಿ ವಿಶ್ವರಂಗದ ರಂಗವಲ್ಲಿಯ ಬರೆದಿದೆ ನಗೆ ವಿಮಾನದ ಗಗನ ತುಂಬಿದೆ ಮುಗಿಲು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸುರಿದಿದೆ ದೂರ ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಖರ ಕನ್ನಡಿ ಪ್ರೇಮ ಕರ್‍ಪುರ ಬೆಳಗಿದೆ ತಾಯ...

ಹಾಡು ಕೋಗಿಲೆ

ಹಾಡುವ ಕೋಗಿಲೆಯೇ ಏಕೀ ಮೌನ ದುಮ್ಮಾನ ಹೊಸ ವರುಷಕೆ ಹೊಸ ಪಲ್ಲವಿಯ ಹೊಸ ತಾನದೆ ಹಾಡು ನೀನು ಮುನಿದ ಮನಗಳ ಬೆಸೆದು ಪ್ರೇಮ ಪಾಶದೆ ಬಿಗಿದು ಒಲವು ಚೆಲುವುಗಳ ಧಾರೆಯೆರೆದು ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡು...
ವಚನ ವಿಚಾರ – ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ

ವಚನ ವಿಚಾರ – ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ

ಉಂಬವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪರಿಯೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಚ್ಛೆಯಲ್ಲದೆ ಇಕ್ಕುವರಂದಕ್ಕೆ ಉಂಡಡೆ ತನಗೇ ಸಿಕ್ಕೆಂದೆ ಮಾರೇಶ್ವರಾ [ಸಿಕ್ಕೆಂದೆ-ತೊಡಕು ಎಂದೆ] ಮಾರೇಶ್ವರೊಡೆಯನ ವಚನ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣುತ್ತಾರೇನು? ಇಲ್ಲ. ಅವರವರ ಬಾಯಿಯ ಇಚ್ಛೆ ಏನನ್ನು, ಎಷ್ಟು...

ಗೆಳೆಯನ ಗಂಡುಮಗು

(ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನೋರ್ವನಿಗೆ ಗಂಡುಮಗು ಹುಟ್ಟಿತೆಂಬ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದುದು.) ೧ ಗಂಡು ಜನಿಸಿತೇನು ಗೆಳೆಯ, ಗಂಡು ಗಂಡಸಾಗಲಿ! ಹಾಲು, ಹಣ್ಣು ಕದ್ದುತಿಂದು ಪುಂಡ ಹುಡುಗನಾಗಲಿ ! ೨ ಶಾಲೆಗವನ ಅಟ್ಟಿ, ಬಿಟ್ಟ, ಮನೆಯ...