ಅಲಂಕರಿಸಿವೆ

ಸೂರ್‍ಯ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಾಸಿನ ಈಜಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರ ಮೈಲಿಗಟ್ಟಲೆ ಓಡಿದರೂ ದಣಿಯದೆ ನಸುನಗುತ್ತಾನೆ. ಕೋಟಿ ವರುಷಗಳಿಂದ ಈಜು ಮತ್ತು ಓಟದ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೂರ್‍ಯಚಂದ್ರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಇವೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ...

ಸುಗ್ಗಿಯ ಕುಣಿತದ ಕೋಲಾಟ

ಟಗರನು ಕೂಡಲು ಗೂಳಿಯು ಬಂದು ಚಿಗುರಿದ ಬೇವಿಗೆ ಬೆಲ್ಲವು ಸಂದು ಸಾಗಿತು ಕರಗವು ಕಬ್ಬಿನ ಗಾಣ ಈಗೀಗ ಹೊರಟಿವೆ ಹುಬ್ಬಿನ ಕಂಪು ಭುಯ್ಯೋ, ಭುಯ್ಯೋ, ಭಂಭರ ಭುಯ್ಯೋ || ಹುಯ್ಯೋ ಹುಯ್ಯೋ, ಹುವ್ವಿನ ಕೋಲ...

ಓ ಒಲವೇ

ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವ ಭಾವ ಉಲಿಯದಿರು... ಒಲವೇ, ಇರುವುದಾದರೂ ಪ್ರೇಮ ಎದೆಯ ಒಳಗೆ. ಬೆಳಗು ಬಿಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಬೆಳಗುತಿದೆ ಮುಗಿಲು ಕಣ್ಣಂಚಲಿ ಗುನುಗುತಿದೆ ಮಧುರ ಸೆಲೆಯು. ನೀನಿಲ್ಲದಿರೆ ಒಲವೇ ಮನೆಯಂಗಳದ ಹೂ ಕಮರಿ ಹೆಣ್ಣಹೆರಳಿನ ಗಂಟು ಸಡಿಲವಿವುದು....