ಹಿರಿದು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ

ಹಿರಿದು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ-ಅದನು ನರೆಯುವ ದೇಶ ನನ್ನದು, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನ ಬೆಳಕಿಗು ಬಾಗಿಲ ತರೆಯುವ ದೇಶ ನನ್ನದು. ತನ್ನದಲ್ಲದ ಅನ್ಯಧರ್ಮಗಳ ಮನ್ನಿಸಿದಾ ನೆಲ ನನ್ನದು, ಸಕಲ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾಕಿದ ತಾಯಿ ಸನಾತನ ದೇಶ ನನ್ನದು....

ನಾಳೆಗಳಿಗಾಗಿ

ಆಟವಾಡಿ ಸಾಕಾಯ್ತೆ? ಸರಿ ಸರಿಸಿ ಬಿಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹರಿದವು ಮುರಿದವು ಬಣ್ಣ ಮಾಸಿದವು ನುಡಿದ ನನ್ನಿಯ ಮಾತು ಕುಣಿದು ಹಾಡಿದ ಹಾಡು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹಾಲುಗೆನ್ನೆಯನುಭವ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹಸಿ ಕನಸು ಇರಲಿ ಮಾಸದಂತೆ ಎಂದಾದರೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys