ಮಗುವೊಂದಿದ್ದರೆ

ಮಗುವೊಂದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲಿ ಕಿಲಕಿಲ ನಗುವು ಪುಳಕಿತ ಒಲವು| ಸಂತಸ ತುಂಬಿದ ಜೀವನ ನಿತ್ಯವು|| ಮಗುವಿನ ಸಿಹಿಯ ತೊದಲು ಮಾತುಗಳೇ ಸಂಗೀತಮಯವು| ಜಿಂಕೆಯ ಕಣ್ಣು, ಸಂಪಿಗೆ ಮೂಗು ಸುಂದರ ಚೆಲುವು ಅಂದದ ಮೊಗವು| ಅಳುತಲಿ ನಗುವು...

ನಗೆಯು ಬಂದು

ನಗೆಯು ಬಂದು ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೇತಕೆ| ನಸುನಗುತಲಿ ಮೊಗ್ಗಾಗಿ ಮಿಂಚುತಿದೇಕೆ? ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ನಗೆ ಚಿಮ್ಮಲಿ ಹರ್ಷದಾನಂದ ಮಳೆಸುರಿಯಲಿ|| ಏನೋ ಒಳಗೆ ಸಂತಸದ ಹೊನಲು ಚಿಗುರೊಡೆದಂತಿದೆ| ಹೇಳಲಾರದ ಹೊಸ ಅನುಭವವ ಅನುಭವಿಸುತಲಿ| ತನಗರಿವಿಲ್ಲದಲೆ ತುದಿಬೆರಳನು ಕಚ್ಚಿ...

ನೀ ಮನಸು ಮಾಡೆನ್ನ

ನೀ ಮನಸು ಮಾಡೆನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋ ದೇವಾ ಅರಿತೋ ಅರಿಯದಲೋ ತಪ್ಪಮಾಡ್ಡಿದ್ದರೆ ನಾನು| ಸಕಲರ ರಕ್ಷಕ ಆರಕ್ಷಕ ಮೂಜಗದೊಡೆಯನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಎನ್ನ ನೀನು|| ವಿದ್ಯೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅರಿಯೇ ನಾನು ತರ್ಕ ವಿತರ್ಕಗಳ ತಿಳಿಯೇ ನಾನು| ಅಂಕ...

ನಗುನೀನು

ನಗುನೀನು, ನಗಿಸುತ್ತಿರು ನೀನು ಜೀವನ ಜಂಜಾಟದಲಿ ಸೋತು ಬೇಸತ್ತವರನು| ನಗು ನೀನು, ನಗಿಸುತ್ತಿರು ನೀನು ಬಾಳ ಗೋಳಿನಲಿ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾದವರನು|| ಹಸುಗೂಸ ಅಕ್ಕರೆಯ ಮಾತ ಕೇಳಿಯೂ ನಗದವರನೊಮ್ಮೆ| ಅರಳಿಸು ಮಂದಹಾಸವನು ಮುಖಾರವಿಂದಗಳಲಿ| ಮಿನುಗಿಸು ನಗೆ...

ನೀ ಮನಸುಮಾಡಿದರೆ

ನೀ ಮನಸುಮಾಡಿದರೆ ಮಹದೇನು? ನಿನ್ನೀ ಜಗದಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಇಹುದೇನು|| ನೀ ಮನಸುಮಾಡಿದರೆ ಮೂಗನು ಹಾಡುವನು| ನೀ ಮನಸು ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಳವನು ಓಡುವನು| ನೀ ಮನಸು ಮಾಡಿದರೆ ಕುರುಡನೀಜಗವ ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವನು|| ನೀ ಮನಸು ಮಾಡಿದರೆ...

ನಿನ್ನ ದಯೆಯಿಂದಲೇ

ನಿನ್ನ ದಯೆಯಿಂದಲೇ ನಾ ನಿನ್ನೀ ಜಗದಲಿ ಕಣ್ಣ ತೆರೆದಿರುವೆ| ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನರನಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಳೆದಿರುವೆ| ಏನು ಪುಣ್ಯವೊಕಾಣೆ ಎನ್ನ ತಾಯಿತಂದೆಯ ಮೇಲಾಣೆ ನಾ ಧನ್ಯನಾಗಿರುವೆ| ನಿನಗೆ ಸದಾ‌ಋಣಿಯಾಗಿರುವೆ|| ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ನನಗರಿವಿಲ್ಲದೆ...

ಮನುಜನಿಗಿಂತ ಮೃಗ

ಮನುಜನಿಗಿಂತ ಮೃಗಪ್ರಾಣಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಡುಮೃಗ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಭೇಟೆಯಾಡಿದರೆ| ಮನುಜ ಅಹಂಕಾರ, ಸ್ವಾರ್ಥಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವದನದ ಜೊತೆ ಬೇಟೆಯಾಡುತ ಮನುಕುಲಕೆ ಮೃತ್ಯುವಾಗಿಹನು|| ಮನುಜ ಮನುಜನಂತೆ ನಡೆದರೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಮಾನವನ ಶಿಕ್ಷೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾನೂನು, ಬಂದಿಖಾನೆ| ಮನುಜ ಮಾನವೀಯತೆಯಲಿ...

ವಧು ಪರೀಕ್ಷೆ

ವಧು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದೆ ಜಾತಕ ಫಲಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ| ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಕನ್ಯೆಯೋರ್ವಳ ಸಂಸಾರ ದೀಕ್ಷೆಗೆ|| ಗುಣ ಗಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಣನೆ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಜಾತಕಗಳ ತಾಳೆ ನೋಡಿ| ತುಂಬು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಕನ್ಯೆ ಇವಳ ಮನಸ...

ಮರೆಯ ಬೇಡ ಮನುಜ

ಮರೆಯ ಬೇಡ ಮನುಜ ನೀನು ಮಾನವೀಯತೆ| ಮೆರೆಯಬೇಡ ಮನುಜ ನೀನು ಮದವೇರಿದ ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ| ಮನುಷ್ಯಗಲ್ಲದೆ ಮಾನವತೆಯಮೌಲ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವುದೇ|| ಅಧಿಕಾರ ದರ್ಪ ಯಾರ ಬಳಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ| ಯಾರಬಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಇರುವಳೆಂದು...

ಯಾರು ಏನೆಂದರೇನು?

ಯಾರು ಏನೆಂದರೇನು? ನಿಲ್ಲದೀ ಬಾಳ ದೋಣಿ| ಕಡಲಾದರೇನು ನದಿಯಾದರೇನು| ಸಾಗುವುದೇ ಇದರ ಪರಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಲು || ಕಡಲಾದರೆ ಅನಂತ ದೂರ ಸಾಗುವೆ ನದಿಯಾದರೆ ಅನೇಕ ಊರ ಸೊಬಗ ನೋಡುವೆ| ಕಡಲಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅಬ್ಬರದಲೆಗಳ ದಾಟಿ...