ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು
ಸಾರಿದರು ಪುರಂದರ ದಾಸರು
ಮಾವನ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು
ಅಂದರು ಅಳಿಯರಾಯರು
ಮಗಳನಿತ್ತರು, ಮನೆಯತೆತ್ತರು
ನಾ ಕೇಳೆ ಕೊಟ್ಟಾರು
ಬಿಸಿ ನೆತ್ತರು, ಸೇರಿಸಿ ಅತ್ತರು!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)