ನನ್ನದು
ಸುಖದ ದಾಂಪತ್ಯ;
ಅವಳು ಬಾಯಿ ತೆರೆದರೆ
ನನ್ನದು
ಸೇರುತ್ತದೆ ನೇಪಥ್ಯ!
*****

Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)