ಹದಿನೈದು ದಿನದಿಂದ ಕೊರಗಿ ಕೊರಗಿ
ಬಡವಾದ ಚಂದ್ರ ಇಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ
ಎಲ್ಲಿ ಮಂಗಮಾಯವಾದ?
ತಾರೆಗಳಿಗೆ ದಿಗಿಲು
ಪಾಪ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕೋಣ ಅಂದರೆ
ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಕತ್ತಲು.
*****

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್
Latest posts by ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್ (see all)