ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ

ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದ ಅಳಿಯಿತು ಕನ್ನಡ? ಅಂತರ್ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಸೇರಿ ಜಗದಗಲ ಪಸರಿಸಿದೆ ಕನ್ನಡ. ಅಭಿಮಾನಿಯ ಹೊಸಿಲೊಳಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಕೊಲೆ?! ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿರಭಿಮಾನಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳಿಯುತ್ತಿದೆ ಕನ್ನಡ! ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣದ ಹುಚ್ಚು,...

ತನ್ನ ನಡೆನುಡಿ ಪರಮಸತ್ಯ ಎಂದೇ ನಲ್ಲೆ

ತನ್ನ ನಡೆನುಡಿ ಪರಮಸತ್ಯ ಎಂದೇ ನಲ್ಲೆ ಆಣೆಯಿಡುವಳು, ಸುಳ್ಳು ! ಆದರೂ ನಂಬುವೆನು ; ಲೋಕ ಬೇಡುವ ಸುಳ್ಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರಿಯದ ಬೆಳ್ಳ, ಕಲಿಯದವ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಿ ಎಂದು ನಟಿಸುವೆನು. ಪ್ರಾಯ ಆರಿರುವೆ, ಅವಳದನು...

ಸೋಮೇಗೌಡ

ಕತ್ತಲಾಗಿತ್ತು. ದನಕರುಗಳನ್ನು ಆಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆರಂಬಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಿಂದ ಆಗತಾನೇ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಟೇಲ ಸೋಮೇಗೌಡನು ಮಳೆಬೆಳೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಆಗ ಯಾರೋ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವರು "ಈ ಊರಿನ ಪಟೇಲನು ಯಾರು?"...

ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್‍ಗ

ವಸಂತ ಋತು ಮನದೇಚ್ಛೆ ಅನುಭವಿಸಲು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಯಸಿದೆ ನಾಡು ಹೇಳಿತು ಕಾಡಿನ ಮೃಗಗಳು ಭಯಂಕರ ನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಕುಳಿತೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಣ್ಣುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಕ್ಕವು ನಮಗಿಂತಲೂ ಭಯಾನಕ ರಾಜಕೀಯದವುಗಳು, ಜಾತಿ ಮತದವುಗಳು. ಕಾಡುನಾಡು ತೊರೆದು...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys