ಮರುಹುಟ್ಟು

ಆ ಹಳೇ ಮರದ ಬೇರುಗಳು ನನ್ನ ಎದೆಯ ಗೂಡಿನೊಳಗೆ ಇಳಿದು ಭಾಷೆ ಪರಿಭಾಷೆಯಾಗಿ ಸಂವತ್ಸರಗಳು ಉರುಳಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ ಕವಿತೆಗಳು. ದಟ್ಟ ನೆರಳಿನ ಬೇವಿನ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಒರಗಿದ ಅವ್ವನ ಬೆವರ ಹನಿಗಳು ಇಂಗಿ...

ಒಂಟಿ ಸಲಗ

ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಭಾವನೆ ತಾಯ ನುಡಿಗಳ ಧಾರಣೆ ಮುಗಿಲೆತ್ತರದ ಕಾಮನೆ ಭೂಮಿಗಿಳಿದ ಧಾಮನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮೂಡಿಹುದು ಚಿತ್ತಾಕಾರ ಸಂಚರಿಸುತಿಹುದೆ ಸತ್ಯಾಕಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿಹುದು ಮಿಥ್ಯಾಕಾರ ಅಪಸ್ವರಗಳ ಆಹಾಕಾರ ಕೇಳುತಿಹಳು ತಾಯಿ ಒಡಲ ದನಿಗಳ ಮಮಕಾರ ಎಂದಿಗೆ...

ಕ್ಷಣಿಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ

ಬಾಳೊಂದು ತೊರೆದು ಆಚೆ ಬಾ ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕರಗಿಹೋಗು ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪಡೆದುಕೊ ಮುಕ್ತಿಯೆಂಬ ಜೇನು ಹೆರವರ ಭಾವಗಳು ನಾವೇಕೆ ತಿದ್ದಬೇಕು ಹೆರವರ ಅನುಭಾವ ನಮಗೇಕೆ ಬೇಕು ನಿಂದೆ ಯಾಡುವುದು ಹೀನತನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ...
ವಾಗ್ದೇವಿ – ೫೨

ವಾಗ್ದೇವಿ – ೫೨

ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಉಭಯ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನಿಶ್ಚೈಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮುಹೂರ್ತವು ರಾತ್ರಿ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಪುಂಡಾಟಕೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಮಯವಾದುದರಿಂದ ಉಭಯ ಪಕ್ಷದವರು ತಮ್ಮ ಪಂಥ ಕೈಗೂಡುವದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಂತರವಿರದೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭೀಮಾಜಿಯೂ ಶಾಬಯ್ಯನೂ ಶಾನೆ...

ಅಗ್ನಾಯಿ

ಅಗ್ನಾಯಿ ! ಇನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸೆನ್ನ ಓ ಜಾತವೇದಜಾಯೆ ಗಂಧ-ಪಕಳೆಗಳು ಎಂದೊ ಉರುಳಿದವು ಕೊಂಬೆ ಕಾಮಮಾಯೆ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೆನ್ನ ಜೀವನವ ಜ್ಯೋತಿಲಲಿತೆ ನಲ್ಲೆ ! ಬಯಕೆ ಸುಟ್ಟೆ ಆ ದುಗುಡ ಬಿಟ್ಟೆ ಹಿ- ಗ್ಗನ್ನು ತಾಳಬಲ್ಲೆ...