ಪ್ರೀತಿ ಬಯಸಿ ಜೀವವೇ

ಪ್ರೀತಿ ಬಯಸಿ ಮರಳಿಬಂದ ಜೀವವೇ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆ ನನ್ನೊಲವೇ|| ಏಕೆ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹವು ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಾ ಆತಂಕವು| ಪ್ರೀತಿಯಲಿಂತ ಸಣ್ಣ ಕಲಹಗಳು ಸಹಜವೇ| ಪ್ರೀತಿಯಲಿ...

ಹೆಮ್ಮರಗಳ ಗೋರಿ

ಅವರು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗುಡಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಹೂಡಿದ್ದರು. ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿ, ಸಂಸಾರ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ವ್ಯಾಪಾರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿತು. ತೋಟದ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಮ್ಮರಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ. "ನೀನು...

ಪ್ರೀತಿ

ಮುಖವಿದ್ದರು ಮಾತಿಲ್ಲದ ಮನಸಿದ್ದರು ಕನಸಿಲ್ಲದ ಬರಿ ಮಸಣದ ಬಾಳು ಕಪ್ಪು ಕೂದಲ ಕೆದರಿ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲಿನ ಮಾರಿ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಕಾವಲು. ಕಪ್ಪು ಕೋಟೆಯ ಒಳಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ರಕ್ತ ನಂಟಿನಂಟನು ತೊಳೆದು ಮುಳುಗಿ ತೇಲುವ...
ಎಮಿಲಿ ಬ್ರೊಂಟೆಯ – Wuthering Height

ಎಮಿಲಿ ಬ್ರೊಂಟೆಯ – Wuthering Height

ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರೇಮದ ಸುತ್ತ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳು ತೀರಾ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ. ಇಂದಿಗೆ ಬೇಡವೆನಿಸಿದ್ದು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಆಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪ್ತವಾದ ವಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಸಹ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹುದೇ ಸಂಬಂಧದ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಮಿಲಿ ಬ್ರೊಂಟೆಯ Wuthering...