ದೇವಿ ಶಾರದೆ

ದೇವಿ ಶಾರದೇ ಮಾತೆ | ಸಕಲ ಭುವನ ಜವ್ಮದಾತೆ || ಪ || ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಏನೋ ನೀನು | ಆಯಿತೆಲ್ಲ ಜೀವ ರಾಶಿ ನಿನ್ನ ಪಿಸುನುಡಿಯಲಿ ಹೊಮ್ಮಿ| ವ್ಯಾಪಿಸಿಹುದು ಜಗವಿದೆಲ್ಲ || ೧ ||...

ಫಿರ್ದೌಸಿ

ಘಜನಿಯ ಹಾದಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ನೋಡು ಹೋಗುತಿದ್ದಾರೆ-ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಯಲಿ ಈ ಅವೇಳೆ ದಿನದ ಕೂನೆಬಿಸಿಲ ಖುರಪುಟದ ಧೂಳಿ ಶತಮಾನಗಳಾಚೆ ಹೊರಳಿ ಝಾರತೂಷ್ಟ್ರ ನಡೆದ-ಡೇರಿಯಸ್‌ ನಡೆದ ಖುಸ್ರು ಇಡಿ ಭೂಖಂಡವನ್ನೆ ಸದೆ ಬಡಿದ ಯಾಜ್ದೆಗರ್ದ್‌ ಆಹ !...
ಹೆಚ್ಚಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ ತಾಪಮಾನ !

ಹೆಚ್ಚಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ ತಾಪಮಾನ !

ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತೆಂದಿರೆ ಸೆಕೆ! ಸೆಕೆ! ತಂಪನ್ನೀಯುವ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಂಗತೋಡುತ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಮಾಡುತ್ತ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ (ಉಷ್ಟತೆ) ಹೆಚ್ಚಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶ...

ಸ್ವಯಂವರ

ಭೋರ್‍ಗರೆದು ಹರಿಯುತಿದ್ದ ಹರೆಯದ ನೀರು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೈ ಮರೆತು ಮಲಗಿ ತಾವರೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ವಧುಗಳಾಗಿ ಬಿರಿದು ದುಂಬಿಗಳು ಸಾಲು ಕಟ್ಟಿ ವರಗಳಾಗಿ ನೆರೆದು ಸುಂದರ ಸರೋವರ *****
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys