ಸುಂದರ ಶಿವ

ಸುಂದರ ಶಿವ ಸತ್ಯಸದಾಶಿವ ಕಂದರ ನೀ ಕಾಪಾಡೋ ಅಭವ || ಪ || ವಿಶ್ವವೆ ನಿನ್ನಯ ಗುಡಿಯೇ ಆದರು ಹೃದಯದ ಗುಡಿಯಲಿ ಕುಳಿತಿರುವೆ ಆಗಸದನಂತ ಕಾಯನು ನೀನು ಮಣ್ಣಿನ ಕಾಯದಿ ನೆಲೆಸಿರುವೆ || ೧...

ಪಾಪಿ

ಜನ್ಮ ೧ ಪಾಪಿಯಿದ್ದನು ಪಾಪ ಕಡಲ ತೀರದಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಬೆಸ್ತ ಜನ ಕುರಿಕೋಳಿ ಹಂದಿಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ವಸತಿ ಹೂಡಿದ್ದರೋ ಅಲ್ಲದೇ ತೆಂಗುಗಳು, ಅಲ್ಲದೇ ಬಾಳೆಗಳು ಸಿಹಿನೀರಬಾವಿಗಳೂ ಮರಳ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ...
ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೂಳಗೊಂಡ ಬಣ್ಣದ ವಿಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್

ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೂಳಗೊಂಡ ಬಣ್ಣದ ವಿಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್

ಅಮೆರಿಕಾದೇಶವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ, ಅಪೂರ್ವವೆನಿಸಿದ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. "ಇಟೇಲ್ ಪಿ ೩೦೦" ಎಂದು ಇದರ ಹೆಸರು. ಈ ಪಾಕೆಟ್ ಪಿಸಿಯ...