ಮಳೆ-ಡಗೆ

ಎಂದು ಬರುವುದೋ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಎಂದಿನಂತೆ ಸುರಿದಿಹುದು ಬಿಸಿಲು ಎದೆಯ ಒಣಗಿಸಿಹುದು || ೧ || ಮಳೆಯು ಬಂದರೂ ಒಂದು ಹನಿ ನಿಲ್ಲದೇ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಇಳಿಯಲೊಲ್ಲದೋ ಕಾವು, ಸುಡುತಲಿದೆ ಒಳಗಿನಿಂದ...

ಶ್ರೀಮತಿ ಮದಿರಾಕ್ಷೀ ವೃತ್ತಾಂತ

ನಮ್ಮ ವಠಾರದ ಪೂರ್ಣಕುಂಭಾ ಜಂಭಾ ಕುಳಿತರೆ ಸೋಫಾ ತುಂಬಾ ಹರಡುವ ಭಾರೀ ನಿತಂಬಾ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಉರಿಯಿತು ಒಳಗೇ ಹೊರಗೇ ಪಟ್ಟಣ ಕೋಣೆ ಕಛೇರಿಗಳೊಳಗೆ ಹರೆಯದ ಕಿಚ್ಚಿನ ನೂರೆಂಟು ಸಾಕ್ಷಿ ಇವರು ಶ್ರೀಮತಿ...
ಒಂದು ಕಿ.ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲು

ಒಂದು ಕಿ.ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲು

ಸು. ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ೪೫ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ‘ಘಾನ್’ ಎಂಬ ರೈಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡಾರ್ವಿನ್‌ನಿಂದ ೨೯೭೯ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಅಡಿಲೇಡ್ ವರೆಗೆ ಫೆ-೫ ೨೦೦೪ ರಿಂದ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ೧೮ನೆ...