ಭಜನೆ

ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೆ ಭಜನೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೆ ಧ್ಯಾನ ಇಷ್ಟದಲಿ ಹಾಡು ಗಾನ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೆ ಶ್ರವಣ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೆ ಮನನ ಕಷ್ಟದಲಿ ಸುಖದ ತಾನ || ೧ || ಹೀಗೊಮ್ಮೆ ತಲೆಯ ತೂಗುತ್ತ ಒಲಿದು ಹಾಗೊಮ್ಮೆ ತಲೆಯನೆತ್ತಿ ಬೀಗುತ್ತ ಹೆಣ್ಣ...

ಪ್ರೊ|| ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಗೆ

ನನಗೆ ಟೀ ಬೇಕು ಟಿಫಿನ್ ಬೇಕು ಹೊದೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಚದ್ದರ ಬೇಕು ಎಂದೆ ಸೋಶಿಯೋಳಜಿ ಸೈಕಾಳಜಿ ಆಂತ್ರೊಪೋಳಜಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಸಾಕು ನಿನಗೆ ಎಂದಿರಿ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ನನಗೆ ಎಂದು ಕೂಗಿದೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಇತ್ತ ಬಾ ಅಳಬೇಡ...
ಗಿಡಗಳಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಔಷಧಗಳು!! ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ

ಗಿಡಗಳಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಔಷಧಗಳು!! ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರೋಗಗಳಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಔಷಧಗಳು ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳೇ ಮಾರಕ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಯುವನಜತೆಯನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಔಷಧಿಗಳ...

ನಾದ

ವೀಣೆ ಸಿತಾರ ಪಿಟೀಲು ತಮಟೆ ತಬಲ ಡೋಲು ಸನಾದಿ ನಾದಸ್ವರ ಕೊಳಲು ನಾದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ವಾದ್ಯಗಳು ಒಂದೊಂದಕ್ಕು ವಿಶಿಷ್ಟ ಒಡಲು ಮೇಲು-ಕೀಳು ಎನ್ನುವದೆಲ್ಲ ನರನ ನಾಲಿಗೆ ತೆವಲು *****