ನೀನಿರುವ ತನಕ

ನೀನಿರುವ ತನಕ ನನಗಿಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ನಿನ್ನಾಸೆರೆಯಲಿ ನಾನಾಗುವೆ ಕವಿತೆ || ಪ್ರೀತಿಯ ಪದಗಳ ಸುಮವು ನಾನು ದುಂಬಿ| ನೀನಾಗಿ ಬರಲು ಹಿಗ್ಗುವೆನೂ || ವಿರಹದ ಚಿಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಆಷಾಡ ಕಳೆದಿಹೆನು ಹಣೆಯ ಕುಂಕುಮವಾಗಿ ನೀನಿರಲು ನನಗಿಲ್ಲ...

ಗರುಡಗಂಬ

ಅಡ್ಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬೀದಿನಡುವಿನ ಉದ್ದನೆ ಗರುಡಗಂಬ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹತ್ತಾರು ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಏಕಶಿಲಾಸ್ತಂಭ. ವಠ ವಠಾರದ ನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಕಥೆ ಒಲೆ ಉರಿಯದ ವ್ಯಥೆ ಯಾರೋ ನಾರಿ ಕತ್ತಲು ಜಾರಿ ಮಣ್ಣ ಸಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವುರಿದ...

ತರ್ಕ-ವ್ಯರ್ಥ

ನೀನು ನೋಡಿದರೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ನೂರಾ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಗಂಡ ಪಾಪ ಪಾಂಡವರು ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಐವರು ಗಂಡಂದಿರು ಅರ್ಥಾಥ್ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ತದ್ವಿರುದ್ದದ ನಿನ್ನ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೇನಯ್ಯ ಅರ್ಥ ಹೋಗ್ಲಿಬಿಡು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ...