ಧೂಳು

ಆ ಊರಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಲೆಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಹೋದರೆ ಆ ಓಣಿಯಲಿ ನಡೆಯಲೆಬೇಡಿ ಅಥವಾ ನಡೆದರೆ ಆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲ ತೆರಯಲೆಬೇಡಿ ಅಥವಾ ತೆರೆದರೆ ಆ ಹಳೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲೆಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅದರೊಳಗೇನಿದೆ ನೋಡಲೆಬೇಡಿ...
ಪತ್ರ – ೮

ಪತ್ರ – ೮

ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯಾ, ಈ ದಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗದ ಖಿನ್ನತೆ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ನೋವು, ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರ ಆಪರೇಶನ್ಸ್, ನೆರೆಹಾವಳಿ, ಬದುಕುವ, ಸಾಯುವ, ನೋಟುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷಣಗಳ ಹತ್ತು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಡಿಕರಿಸಿ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ...

ನೆಕ್ಲೇಸ್

ತಿಮ್ಮ :- ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪವನ್ನು ನಾನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು ನನಗೇನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಬೊಮ್ಮ :- ಚಿನ್ನದ ನಕ್ಲೇಸ್ ತಿಮ್ಮ:- ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಆರೋಪವೇನು? ಬೊಮ್ಮ :- ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಕದ್ದ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys