ಕಣ್ಣು

ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿದ ಕೋಣೆಯಲಿ ಕಪ್ಪನೆ ಕಣ್ಣಗೊಂಬೆಯ ಕರಿನೆರಳ ತುಂಬ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಅಂಚಿನಲಿ ಬಸಿತು ಬೀಳಲು ಕಾತರಿಸಿ ದಿಗಿಲುಗೊಂಡ ಸಣ್ಣಹನಿ. ಕಾಳರಾತ್ರಿಯಲ್ಲು ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲದ ಪ್ರಣತಿ ಬಾಚಿ ತಬ್ಬುವ ಅಲೆಗಳ ನೆನಪು...
ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಂತ್ರ ಚಾಲನೆ

ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಂತ್ರ ಚಾಲನೆ

ಉಗಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೈಲು ಯಂತ್ರದ ಚಾಲನೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಪೋಟನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಯಂತ್ರಗಳ ಚಾಲನೆಯಾಗುವುದನ್ನೂ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅದು ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಂಬುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಟೆಮ್‌ಲುಕಾಸ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋ...

ಪಾತ್ರಧಾರಿ

ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೊಡೆತ ಮಕ್ಕಳ ಬೈಗಳು ಹಣದಕಿತ್ತಾಟ ಕೂಳಿಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದೆದ್ದು ಮತ್ತೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಾನೆ ಹಗಲಿಗೆ - ವೇಷ ಬದಲಿಸಿ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿ ದರ್ಬಾರು ಏರಿ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಸುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. *****