ಮೌನವು ಮುದ್ದಿಗಾಗಿ!

ಮೌನವು ಮುದ್ದಿಗಾಗಿ!

[caption id="attachment_10154" align="alignleft" width="169"] ಚಿತ್ರ: ಎಂ ಜೆ ಜಿನ್[/caption] ಮೋಹನರಾಯರು ರಗ್ಗಿನ ಮಸಕು ತೆಗೆದು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಲು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಂತವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಿತು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವವು ಜಾರಿ, ಸೂರ್ಯನು ಮೇಲಕ್ಕೇರಿದುದು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವೇ...

ನಾವು ಕಂಡದ್ದು

ತೊಂಡಿಲಾಕೃತಿಯ ಕೆಂಪು ತುಟ್ಟಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳತೀರದ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಸುರಿಮಳೆ ಅಲಾಹದಕರ ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು ನಾವುಗಳು ಬೆಳ್ಳಕಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ನಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವು ಸರ್ವಸ್ವವೋ ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ...