ಇಸ್ಲಾಂ-ಷಿಯಾ-ಸುನ್ನಿ-ಕೊಲೆ-ಇತ್ಯಾದಿ

[caption id="attachment_6634" align="alignleft" width="300"] ಚಿತ್ರ: ಅಲೆಕ್ಸಾ / ಪಿಕ್ಸಾಬೇ[/caption] ಯುದ್ಧದ, ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳ ಭೀತಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಭೂಕಂಪ, ಪ್ರವಾಹ, ಚಂಡ ಮಾರುತ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ಇವುಗಳ ಆತಂಕದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು...

ಹಬ್ಬಗಳು

ಹುಟ್ಟೊಂದು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಬದುಕಿನ ಆರಂಭ ಬಾಲ್ಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಬೆಳವ ಬಾಳಿಗೆ ಬುನಾದಿ ಕಂಬ ಯೌವ್ವನ ಕಾಮನಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಂಗಮಹಲಿನ ಮಹಡಿ ಮೆಟ್ಟಲು ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಕನಸುಗಳು ತೂಗಲು ಬೆಳಕಿನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಇಳಿವಯಸ್ಸು...