ಹಂಬಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ

ಅವನು-, ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ನಗುವ ಜೋಡಿಗಳನು ನೋಡಿ ಕರಬುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕಿಲುಬುಗಟ್ಟಿದ ಗೊಡ್ಡುಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಸೋನೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸು. ಅವಳು-, ಚಂದಿರ ನಗುನಗುತ ಬೆಂಕಿಹಚ್ಚಿದರೆ ಸೂರ್ಯ ಉರಿದುರಿದು ಕರಕಲಾಗಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ,...

ನಾವೈದು ಜನ

ನಾವೈದು ಜನ ಪಾಂಡವರು ಯುದ್ದ ಮಾಡೆವು ಕೌರವರೊಡನೆ ಅನುಭವಿಸೆವು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನೆ ಇದು ಕಲಿಯುಗ ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕಣ್ಣ ದೊರೆಯಲು ಮುಕುತಿಯ ಮಣ್ಣ ನಾವೈದು ಜನ ಕೂಡಿದರೆ ಮುಷ್ಟಿಯಾದೇವು ಅಗಲಿದರೆ ಹಸ್ತವಾದೇವು ಅಂಗೈಲಿ ಕಮಲ ಹಿಡಿದೇವು ಹೊತ್ತೇವು ತೆನೆ...