ನಾನು ನಿನಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿ

ನಾನು ನಿನಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರಲೇ ಬೇಕು ನನ್ನದೆಂಬುದೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ! ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ನಯಾ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹರಿಯೇ|| ನೀನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೃಪಾಪೋಷಕನಾಗಿರುವಾಗ| ನೀನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ| ಜೀವ ಜಂಗುಳಿಗೆ ಅನ್ನಾದಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸುತಿರವಾಗ|| ಹರಿ ನೀನೆ ಎಲ್ಲರ...

ಸದಾ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಪೆ

ಸದಾ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಪೆ ತಂದೆ ದರುಶನ ಕರುಣಿಸೆಯಾ|| ಭವಬಂಧನ ಬಿಡಿಸೋ ದಾರಿಯ ತೋರುವೆಯಾ|| ಕಷ್ಟವ ಕರಗಿಸೋ ಕರ್ಮವ ತೊಡಿಸಿ ಕಾಪಾಡ ಬಯಸುವೆಯಾ| ನ್ಯಾಯದಿ ನೆಡೆಸಿ ಅನ್ಯಾಯವನಳಿಸಿ ಸತ್ಯಾನಂದ ಗೊಳಿಸುವೆಯಾ|| ಬಂಧುವು ನೀನೆನಿಸೋ ಭಾಗ್ಯವ ಕರುಣಿಸಿ...

ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ

ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಪರೀಧಿಯಿಂದ| ಪ್ರೇಮಾನುಬಂಧನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಜಗವ ಸುತ್ತಿ ನೋಡುವೆ| ಹಾಗೆ ವಿಹರಿಸಿ ಸಲ್ಪ ಮಜವ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವೆ ನವನಾಗರೀಕರಂತೆ ನಾನು ನಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆನು|| ಗೆಳೆಯರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಹರಟೆ...

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲು ನೀ

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲು ನೀ ಸುಖವಾಗಿ ಸಾಯುವೆ|| ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ನಟಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಮೋಸವ ಮಾಡಬೇಡ! ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನದು, ಅದು ಎಂದೆಂದೂ ಅಜರಾಮರ|| ಮಗುವು ಅಮ್ಮನ ನಂಬಿದಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ| ತಂಗಿಯು ಅಣ್ಣನ ನಂಬಿದಂತೆ...

ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕುವುದೇ ಲೇಸು

ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕುವುದೇ ಲೇಸು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ| ಸಿರಿಯ ಒಣ ಜಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಡಿವಾರಗಳ ತೋರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ|| ಸರಳತೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಸರಳತೆಯಿಂದಲಿ ಸ್ನೇಹ ಸಂಯಮತೆಯ ಗಳಿಸಬಹುದು| ಸರಳತೆಯಿಂದಲಿ ಬುದ್ದಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಸರಳತೆಯಿಂದಲಿ ನಮ್ಮ...

ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ

ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಆ ದೇವರಿಗೊಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದೇ ಸೂಕ್ತ| ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಾಗಲೆಲ್ಲ ಜನ್ಮನೀಡಿದ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನಮಿಸುವುದೇ ಸಮ್ಮತ|| ಎಂಥಹಾ ವಿಸ್ಮಯ ಈ ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮನುಜನಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಳೆಯುವುದೇ ಪುಣ್ಯದ ಸ್ವತ್ತು|...

ಸಮಯ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಸಮಯ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೊಂದು ನೆಪ ಅಷ್ಟೇನೇ| ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಳಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಸರಿಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾವು| ಬೇರೆಲ್ಲಾದರಲ್ಲಿ ಮುಂದು ಬೇಡವೆನಿಸಿರುವುದಕೆ ಈ ಸೋಗು|| ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲು ಸಮಯ ಸಾಕಾಗದು| ಆದರೆ ಸಿನೆಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು...

ಸಾಯಿ ರಾಮ್

ಸಾಯಿ ರಾಮ್ ಸಾಯಿ ರಾಮ್|| ಸರ್ವರ ಮಾಲೀಕನೇ ಸಾಯಿ ರಾಮ್| ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯ ಭಕ್ತರ ಸಲಹೊ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸಾಯಿ ರಾಮ್| ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆಯ ರಕ್ಷಿಪ ಅವಧೂತನೇ ಸಾಯಿ ರಾಮ್|| ಶಾಂತಿಯ ದೂತನೆ ಸಾಯಿ ರಾಮ್...

ಪ್ರೀತಿಸುವವರ ಕಂಡು

ಪ್ರೀತಿಸುವವರ ಕಂಡು ಮೃಗಗಳಾಗ ಬೇಡಿ| ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೃದಯ ನೋಯಿಸಬೇಡಿ| ನಿಮಗೂ ಹೃದಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಪ್ರೀತಿಸುತಿರುವೆವು ನಾವು|| ಲೋಕದ ಅಂತರಗಳ ಅರಿಯದೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆವು ನಾವು| ಸಮಾನ ಹೃದಯಿಗಳಾದ ನಾವು ಜಗದ ಅಹಂ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಅರಿಯೆವು|...

ಆಡಿ ಬಾರೋ ರಂಗ

ಆಡಿ ಬಾರೋ ರಂಗ ಅಂಗಾಲ ತೊಳೆದು ನಿನ್ನಾ ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡುವೆ ಅನುಗಾಲ| ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದಲಿ ಚೊಕ್ಕಮಾಡುತ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಮಾಡುವೆ ನೂರು ಕಾಲ|| ಬೆಳ್ಳಿಬಟ್ಟಲ ಹಾಲು ಹಣ್ಣು ಫಲಹಾರವ ಅಣಿ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿನಗಾಗಿ| ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೀ ಸೇವಿಸೆ...