ಸದಾ ದಬ್ಬುವುದೇ
ದಬ್ಬಳದ ಆಳ್ವಿಕೆ
ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ
ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)