ನಾಯಿ ಹೇಗೆ ಬೊಗಳುವುದು
ಬೌ ಬೌ ಬೌ
ಬೆಕ್ಕು ಹೇಗೆ ಕೂಗುವುದು?
ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್,
ಶಂಖ ಎತ್ತಿ ಊದಿದರೆ?
ಭೋಂ ಭೋಂ ಭೋ
ದೋಸೆ ಬೆಂದ ವಾಸನೆ
ಘಂ ಘಂ ಘಂ.

ತಬಲವನ್ನು ಹೊಡೆದರೆ?
ಧಿಂ ತಕ ಧಿಂ
ಆಟಂ ಬಾಂಬ್ ಹಚ್ಚಿದರೆ?
ಢಂ ಢಂ ಢಂ.
ಅಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಮಾಡುವಳೂ
ತಿಕಿಟ ತಿಕಿಟ ಥೈ,
ನಮಗೆ ಅಮ್ಮ ಭಾರತ
ಜೈ ಜೈ ಜೈ.
*****

Latest posts by ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್ (see all)