ಆತ ಅ ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಲಿದ್ದ. ತೂರಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದವು. ಭಯಗೊಂಡವನು ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಮನೆಯೊಂದರ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ, ‘ಯಾರು?’ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೆಂಗಸು ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ವಿಚಾರಿಸಿದಳು. ತೊದಲುತ್ತಾ “ಓಹ್ ನೀನಾ ಚಿನ್ನಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀ” ಅಂದ ಅವಳಿಗೆ ಕೋಪ ನೆತ್ತಿಗೇರಿ ಬಾಗಿಲು ಬಳಿ ಇದ್ದ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಸಿದಳು. ಒಳಗಿನಿಂದ ಪತಿರಾಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ “ಹಾಕು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕು” ಅಂದ. “ಅದ್ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದೀರಿ?” ಕೇಳಿದಳು:

ಗಂಡ: “ನಾನು ಈಗತಾನೆ ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕೈಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ.” ಅಂದ ಅವಳು ಸುಸ್ತಾದಳು
****

Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)