ಮೃತ್ಯುವು
ಬದುಕಿನೊಡನೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದರೆ
ಮನುಷ್ಯ
ನಗಲಾಗದೆ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ
*****

Latest posts by ವೃಷಭೇಂದ್ರಾಚಾರ್‍ ಅರ್ಕಸಾಲಿ (see all)