ಕನಸಿನ ಹುಡುಗಿ
ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಳು…
ನನ್ನೊಡಲಲ್ಲಿ ಸೂರ್‍ಯೋದಯ
*****