ಬೇಲಿಯ ಮೇಲಿನ
ಬಡಕಲು ಬಳ್ಳಿಗಳು
ಬಿರಿದು ಹೂಗಳು
ಹಡೆದವು
ಸೋರೆ ಕುಂಬಳ
ಬೆರಗಾಗಿ ಕೊರಗಿ
ಬಾಡಿ ಉದುರಿದವು
ಬೀಗಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದ
ಸಂಪಿಗೆ ದಾಸವಾಳ
*****

ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್‍
Latest posts by ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್‍ (see all)