ಲಂಚ ತಿನ್ನುವ
ಹಣ ಹದ್ದಿಗಿಂತ
ಹೆಣ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ
ರಣ ಹದ್ದು ಮೇಲು!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)