ಭಾಟಘರಸಾಗರ

ಪರಶುರಾಮನ ಮಹೋತ್ತುಂಗ ದೋರ್‍ದಂಡ ಉ- ದ್ದಂಡ ಸಹ್ಯದಸಹ್ಯ ಸಾಮರ್‍ಥ್ಯದಲಿ ನೀಡಿ- ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೊ ಅಪರಜಲಧಿಯು ಪರಾಜಿತರ ನಯದೊಳಂಭೋದಕಂಭಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಾಭಿ- ಷೇಕ ಮಾಡುವದು ವರ್‍ಷಕ್ಕೆ. ಸ್ವಚ್ಛಂದನಿ ರ್‍ಬಂಧ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೊಳು ನೀರೆ ತೀಡುವಳು ಸೀ- ಮಾರೇಖೆ. ಕಾಡಬೇಡರ...
ನಿರಾಸೆಯ ಮಡುವಿನಿಂದೆದ್ದು ನಿಲ್ಲು

ನಿರಾಸೆಯ ಮಡುವಿನಿಂದೆದ್ದು ನಿಲ್ಲು

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಅಸಂಖ್ಯ ಆಸೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಕೈಗೂಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಆಸೆಗಳೆಂಬ ಮರೀಚಿಕೆಯ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿರಾಸೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಿರುವ...

ಸಾಯಿಸುವ ಹಾವು ಹುತ್ತವನೆಂತು ಪ್ರೀತಿಪುದು?

ಬಯಕೆ ಕಣ್ಣಿನಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೆಷ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ಸುತ್ತ ಬಯ್ಕು ಬೇಕೆಂಬ ಮಗನ ಕಣ್ಣೆನ್ನತ್ತ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಂಬಾ ಎನುವ ತಾಯಿಗೇನಿಡಲಿ ತುತ್ತ ಹಾಯೆನಲು ಬಂದು ಪೋಪರೊಲೈಕೆಗಿಲ್ಲಾಗಿದೆ ಚಿತ್ತ ಮಾಯೆ ಬಯಕೆಗಳಬ್ಬರಕನ್ನ ಚಿತ್ತ ಹಾವಿನ ಹುತ್ತ - ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾ
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys