ಓ.. ನಲ್ಲೆ

ಎಲ್ಲರಂಥವನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಇವನಲ್ಲ ತುಂಟ........ ಎಲ್ಲರಂಥವನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಮೋಸ..ವಂಚನೆ...ಅರಿಯದವನು ಸತ್ಯ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವವನು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವವನು ನಿನ್ನಾ..ಹಿಂದೆ...ಓಡಿ ಬರುವನು ಎಲ್ಲರಂಥವನಲ್ಲ... ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನೀನೇನು... ಬಲ್ಲೆ... ಎಲ್ಲರಂಥವನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಗಂಡ...
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ವ್ಯಸನ: ಶಿಕ್ಷಣದ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ವ್ಯಸನ: ಶಿಕ್ಷಣದ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

ಗೆಲುವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೊಂಡಾಡುವ ಜನ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಲನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅವಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ, ಉದ್ಯಮ, ಕ್ರೀಡೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತದಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌ನ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿಯವರ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys