ಬಸವ

ಬಸವನೆಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೇ ಅವನೇ ನನ್ನೆದೆಯ ಗುರು ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಡಲು ತಾಕುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎದೆ ಮಿಡಿಯುತ್ತದೆ ನನಗಾಗಿ ತುಡಿಯುತ್ತದೆ ಅವನೆದೆಯ ಕಡಲು ಚೈತನ್ಯದ ಚಿಲುಮೆ ಇವ ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ ನನ್ನನ್ನೂ ಪುಟಿಯುವ ತತ್ಪರತೆಯ...

ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಹೊತ್ತು

ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನಿಂದ ನಡೆದಿರುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಹೊನ್ನ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಚೆಲುವಿಗೆ ತಕ್ಕವೇ, ಗೊತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೇ ಗಂಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಪ್ರಲೋಭನೆಯೆಲ್ಲ. ಸಭ್ಯ, ಹಾಗೆಂದೆ ಗೆಲ್ಲುವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು; ಚೆಲುವ, ಹಾಗೆಂದೆ ಆಕ್ರಮಿಸುವರು....
ಪುಂಸ್ತ್ರೀ – ೧೬

ಪುಂಸ್ತ್ರೀ – ೧೬

ಅಸ್ತಮಿಸಿದನು ಕರ್ಣ ದಿನಮಣಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ ಆವರೆಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕದನ ಕರ್ಕಶ ಸದ್ದು ಅಡಗಿತು. ಭೀಷ್ಮರಿಗದು ಅಸಹನೀಯ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತಿನ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗತೊಡಗಿತು. ಏನು ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು? ಶಲ್ಯ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನನನ್ನು...