ಇಳಿದು ಬಾ ಮಳೆರಾಯ

ಇಳಿದು ಬಾ ಮಳೆರಾಯ| ನಮ್ಮೂರ ನೆಲ ಜಲಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಬತ್ತಿಹವು| ಮರ ಗಿಡದೆಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರುತ್ತಿಹವು ಹಸು ಕರುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಮೇವು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸೊರಗುತಿಹವು|| ಮುನಿಸೇತಕೆ ನಮ್ಮಮೇಲೆ? ಭೂತಾಯಿಯ ಸೇವೆ, ಹಸು, ಕರುಗಳಸೇವೆಯ ಮಾಡುತ ಲೋಕಕೆ ಅನ್ನವನು...

ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ

"ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ. ನನ್ನದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮಗುವಿನಂತೆ ಅಳುತಿತ್ತು ಚೂಪಾದ ನಾಲಿಗೆ ಚಾಚಿ. "ನಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದಿತು ಕೈ. "ನನ್ನ ನೀನು ಎತ್ತಿ ಮರಕ್ಕೆ ಏಟು ಹಾಕಲಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದಿತು ಅಳುವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದ ಮಗುವಿನಂತೆ....

ಬೆನ್ನಹಿಂದೆ

ಕಿಲ್ಲೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತುಗಳ ಹೊತ್ತ ಗೋರಿ- ಗಳು ತೀಡಿ ತೀಡಿ ಕಿಚ್ಚು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಹೋರಿ; ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನೆಂದು ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಾರುವ ಹದ್ದು ಸುತ್ತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸದ್ದು ಮೂಳೆಗಳ ಕೂಳೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು...
ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರತಿಭೆ

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರತಿಭೆ

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು Sweet Poison -ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಇವು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳು. ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೆ ದೈವ, ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣೆಬರಹ ಮೊದಲಾದ ಮೌಢ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೀವದಿಂದಿರುವುದು. ಇವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಭಾರತೀಯ...