ಆಕಾಶದಲ್ಲೊಂದು ನೆಲೆಯ ಹುಡುಕುತ್ತಾ….

ಕೇವಲ ಮೂರು ತಾಸಿನೊಳಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತ್ರಾಸು ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಹೋದುದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕರೆಯಿತು ಯಾವ ತೀರಕೆ ನಿನ್ನನು ಯಾರ ಮೇಲೀ ಮುನಿಸು ಯಾಕೆ ನೊಂದಿತು ಮನಸು ನಿನ್ನ ನಿರ್ಗಮನದಿಂದ...

ಹೂವಾಡಗಿತ್ತಿ

ಹೂವಾಡಗಿತ್ತಿ ಹೂವಾಡಗಿತ್ತಿ ಏಕೆ| ಹೀಗೆ ಆಡುತ್ತೀ || ಘಮ ಘಮಿಸೋ ಹೂವು ಮನವ ತಟ್ಟಿತೇ ನಿನಗೆ ಹೇಳೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅರಳೆ || ನಿನ್ನವನ ನೆನಪು ಕಾಡಿತ್ತೆ ನೀನು ಕಟ್ಟಿದ ಹೂ ಮಾಲೆ ನಾಚಿ ತಗ್ಗಿ...
ಬೆಳುದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯ ನೆರಳು

ಬೆಳುದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯ ನೆರಳು

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯. ಊರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆಯ ಸಮೀಪದ ದೊಡೇರಿ. ಆಶ್ರಮ. ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ದಾಟಿತ್ತು. ಹೊಸ್ತಿಲು ಹುಣ್ಣಿಮೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾಕೆ ಬಂದವೋ? ತುಮಕೂರಿನ ಬಳಿ ಆಕಾಶದ...

ನಿನೇಕೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿ

ಮಾನವ ನೀನೇಕೆ ಆದೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖಾಸೆಗೆ ಫಕೀರನಾದೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮೋಹಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಭೋಗಲಾಲಸೆಗೆ ಪರಾಧೀನನಾಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಂಚಯನಕೆ ಕೊನೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಯಕೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗಾಲವಿಲ್ಲ ದೇವರ ನಾಮವೆ ನಿನಗೆ ವಿಷವಾನ...