ಕೀಟನ್ಯಾಯ

ತರು ಲತೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಂತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಶೃಂಗಾರ, ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲವೆ ! ಅಪ್ಪಿದವು ಸಂಸಾರ ಶುರುವಾಯಿತು. ಬಳ್ಳಿ ಲಲನೆ ನೆಲದೊಳಗೆ ಬೇರಿಳಿಸದೆ ಪ್ರಿಯಕರ ತರುವಿನೊಳಗಿಳಿಸಿ ನಖ ಶಿಖಾಂತ ಆನಕೊಂಡಾದ ರೀತಿ ಬಿಗಿದು ಸತ್ವ ಹೀರಿ ಹೀರಿ...
ನಿರಾಳ

ನಿರಾಳ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಟೌನ್‌ಹಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನಿನ ಮೂಲೆಯ ಕಲ್ಲು ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಪುರಂದರ ಹಸಿವೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ತಳಮಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಜೇಬಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ. ಬರೇ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ...