ಆಸೆ

ಮೂಡುವ ಬೆಳಕಿನ ಮುಂದೆ ಮೈ ಒಡ್ಡಿ ಮಲಗಿರುತ್ತೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಮುದಿ ಕಡಲು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಹನಿ ಹನಿ ಸುರಿಸುವ ಸುಂದರ ಯೌವನ ಮುಗಿಲು ಅದರ ಮೈಯೊಳಗೆ ತೂರಿ ಪಡೆಯಲು ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳ ಬಿಲ್ಲು *****
ಚಿಂಡನ್ನಾರಾಯಣ ನಾಯರನ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪುರಾಣವು

ಚಿಂಡನ್ನಾರಾಯಣ ನಾಯರನ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪುರಾಣವು

ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www cnnglobal computerasthamangala dot comಎಂಬ ಜಾಹೀರಾತೊಂದು ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಕಪಿಲಳ್ಳಿಗೆ ಕಪಿಲಳ್ಳಿಯೇ ಎದ್ದು...