ಕೇಳಿದ್ದೇನು?

ಅಪರಿಚಿತನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮನ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ "ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ... ಇದೆಂಥ ಊರು..?" ತಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ "ಅದೇನನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ನೀನು?" ಅಪರಿಚಿತ ಹೇಳಿದ "ಸಾಲ" *****

ಗಳಿಗೆಬಟ್ಟಲ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ – ೫೪

ರೊಟ್ಟಿಯ ಸಿಟ್ಟು ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ವಿಷಾದ. ಹಸಿವಿನ ಸಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರೌರ್ಯ. ಪಾತ್ರ ಸಿಟ್ಟಿನದಲ್ಲ ಕಾಲಗತಿಯದೂ ಅಲ್ಲ. *****