ರಂಗವಲ್ಲಿ

ತಿಕ್ಕಿ ತೀಡಿ ಕಸಗುಡಿಸಿ ನೀರೆರೆಚಿ ಹದ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣು ಬಿಳುಪು ನುಣ್ಣಗಿನ ರಂಗೋಲಿ ಹಿಟ್ಟು ತೋರು-ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಾಜೂಕು ಬೊಟ್ಟು! ಚುಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಎಣಿಸಿ ಸಮಾನಾಂತರದಿ ಬಿಡಿಸಿ ಆಚೀಚೆ ರೇಖೆ ಜಾರದಂತೆ ಒರೆಸಿ ಒಂದಿನಿತೂ...

ಕಾಲ + ಏಜು

ನನ್ನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೊಂದು ದರಿದ್ರ ಕಾಲೇಜು ಆದ ಮೇಲೆ ಏನು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರ ದೊಡ್ಡ ಪೌಜು; ತಡೆಯಲಾರದ ಗೌಜೇ ಗೌಜು ಪಾಪಾ ಎನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕಾಲೇಜು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನಿದ್ದರೂ ಕಾಲ + ಏಜು. *****
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys