ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ

ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳಿಗೆ ಪರಿತಪಿಸುತಿರುವೆ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಮಿಂಚು ಸುಳಿಗೆ ಹರಿದಾಡುವ ಪರಿಗೆ ಭಯಪಡುತಿರುವೆ ಆರ್ಭಟದ ಗುಡುಗಿನ ಸಪ್ಪಳಗೆ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಎದೆ ಕುಸಿಯುತಿದೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ. ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಗಾಳಿ ಹೊತ್ತು ತಂದ...

ಆ ಕಾಲ ಅಳಿದಿಹುದು

ಆ ಕಾಲ ಅಳಿದಿಹುದು, ಮತ್ತೆ ಬಾರದು, ಮಗುವೆ. ಮುಳುಗಿಹುದು ಮಂಜಾಗಿ ಚಿರಕು ಅಳಿದಿಹುದು. ನಿನ್ನೆಯೆಡೆ ನೋಡುವೆವು ಎದೆಗೆಟ್ಟು ಕಾಣುವೆವು- ನಾನು ನೀನೂ ಕೂಡಿ- ಜೀವಕಾರ್ನದಿಯೊಳಗೆ ಕಂಡ ಕನಸಾಸೆಗಳ ಮುರುಕು ರೂಪಗಳು ಕಂಗೆಟ್ಟು, ಮಂಜಿಟ್ಟು ಮಸಕಿನಲಿ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys