Day: January 29, 2018

#ಕವಿತೆ

ಯಾರದು ಯಾರದು ಯಾರದು?

0

ಯಾರದು, ಯಾರದು, ಯಾರದು ತಿಳಿಯಲು ಏತಕೆ ಬಾರದು? ಗಂಧದ ಮರದಲಿ ನಂದದ ಪರಿಮಳ ಲೇಪಿಸಿದವರಾರು? ಮಂದಾರದ ಹೂಬಟ್ಟಲ ಬಂಧವ ರೂಪಿಸಿದವರಾರು – ಗಿಡದಲಿ ಛಾಪಿಸಿದವರಾರು? ಬೆಟ್ಟದ ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಂದಿಯ ಇಟ್ಟ ಧೀರ ಯಾರು? ಒಂದೊಂದೇ ಹನಿ ನೀರಿನಲಿ – ನದಿ ಹರಿಸಿದವರು ಯಾರು – ಸಾಗರ ತೆರೆಸಿದವರು ಯಾರು? ಹತ್ತದ ಆರದ ಕೆಂಡದ ಉಂಡೆಯ ಬಾನಿಗಿಟ್ಟರಾರು? […]

#ಹನಿಗವನ

ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ಬೆಳಕಿಂಡಿ – ೫೮

0

ನಾಟಕ ನಿರಂತರ. ನಾಟಕಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಹೊರಡಬೇಕಾದವರು- ನಾವು *****