ದಾರಿ

ಬೆಳಗು ದೀಪವೆ ಬೆಳಗುತಿರು ನೀ..... ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಲಿ ಗುರಿಯಿದೆ..... ಅನಂತ ನಿಶೆಯನು ದೂಡೋ ನಿನ್ನಯ ನಿಯತಿಯಣತಿಗೆ ಗೆಲುವಿದೆ..... ನಿತ್ಯ ಮೂಡೋ ಸತ್ಯ ನೇಸರ ತುಂಬಿದಂಬರ ಕೀರ್ತಿಗೆ..... ಧ್ಯಾನ ಮನನದ ಗಾನ ತುಂಬುರ ಚಿದಂಬರಗೂಢದ ಹಾದಿಗೆ........
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys