Day: January 6, 2011

#ಕವಿತೆ

ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿ ವನಪಿನೊಯ್ಯಾರೆ

0

ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿ ವನಪಿನೊಯ್ಯಾರೆ ಬಾರೆ ನೀರೆ ನಿನ್ನನಗಲಿರಲಾರೆ || ಪ || ದೀರೆ ಮರೆಯದಿರಲಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಕೆರಿಯ ಮೇಲಿನ ಏರಿಯೊಳು ನೀ ಬಾರದಿಹೆ ನಾ ದಾರಿಯೊಳು ತರುಬಿದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ||ಅ.ಪ.|| ಹರನಾ ಹಿಡಿದೆ ವಿಧಿ ತಲಿಗಡಿದೆ ಹರಿಯ ಚರಣಾಂಬುಜವನ್ನು ಪಡಿದೆ ಪರಮನಾರದಋಷಿಯ ಕಲಹದಿ ಪರಿಯಗೆಡಸಿದಿ ಪಾವನಾತ್ಮಳೆ ಧರಿಗೆ ಶಂಕರಿಯಾದೇ ಶಿವನಾ ಶಿರದಿ ಮೆರದೇ ಗಂಗೆಯಾಗಿ […]