ಬೀಚಿಯವರ ಜೋಕು: ವರಮಹಾಶಯ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡುವ ಸಂದರ್ಭ:
“ಇವಳಿಗೆ ೨೦ ವರ್ಷ ೨೦೦೦೦/- ರೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅವಳಿಗೆ ೩೦ ವರ್ಷ- ೩೦೦೦೦/-” ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ೪೦ ವರ್ಷ. ೪೦೦೦೦/- “ಯಾರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀ?
ಗಂಡು: “ನಿಮ್ಮಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ?”
ಅವರು: “ಥೂ ಮುಟ್ಟಾಳ, ಅವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ತಿಳೀತಾ ?”!
***

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)