ಕೈ ಒಡ್ಡಿದರೆ
ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕು,
ಕಾಲು ಓಡಿದರೆ
ಮನಸು ಮುಟ್ಟಬೇಕು!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)